In bài viết

Quảng Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(Chinhphu.vn) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị, các chủ đầu tư phải bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công các dự án đến 30/9 đạt trên 60% và đến 31/1/2023 cơ bản đạt 100% kế hoạch.

15/07/2022 10:51

Ngày 13/7, UBND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với các sở ngành, địa phương liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công.

photo-1657712457584

Tỉnh Quảng Bình đề nghị, các chủ đầu tư quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo đó, trong năm 2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao vốn cho 42 dự án đầu tư công với tổng số tiền 2.515,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giao 11 dự án (5 dự án chuyển tiếp; 6 dự án khởi công mới), với số tiền 1.359,4 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh giao 25 dự án (5 dự án chuyển tiếp; 20 dự án khởi công mới) với số tiền 99,1 tỷ đồng; vốn giao cho 6 dự án ODA là 1.057,1 tỷ đồng.

Đến nay, các dự án đã giải ngân được 436,106 tỷ đồng, đạt 17,5% so với kế hoạch. Trong đó vốn ngân sách trung ương giải ngân được 339,28 tỷ đồng, đạt 25,0%; vốn ngân sách tỉnh giải ngân được 4,29 tỷ đồng, đạt  4,9%; các dự án ODA giải ngân được 92,5 tỷ đồng, đạt 6,7%. Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ giải ngân các dự án về khách quan là do giá xăng dầu, sắt thép thời gian qua tăng cao và biến động lớn, đối với các dự án có hợp đồng xây lắp trọn gói, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chờ cập nhật giá quý I/2022 mới trình sở chuyên ngành thẩm định nên kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục. Một số dự án có tính chất đặc thù nên quá trình khảo sát, lập dự án kéo dài dẫn đến chậm hoàn thiện thủ tục. Năng lực của nhiều đơn vị tư vấn còn hạn chế nên việc lập hồ sơ, thủ tục chất lượng thấp, mất nhiều thời gian.

Về chủ quan, một số chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, nhiều đơn vị chưa, chậm lập kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân cho từng dự án dẫn đến bị động, chưa theo sát tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và các thủ tục pháp lý khác của dự án.

Đối với các dự án khởi công mới, một số chủ đầu tư chưa chỉ đạo phối hợp sát sao đơn vị tư vấn trong quá trình lập dự án, dẫn đến hồ sơ còn sai sót, phải chỉnh sửa nhiều lần trước khi trình duyệt.

Tại buổi làm việc, ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị, các chủ đầu tư phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 để quyết liệt, khẩn trương hơn trong thực hiện. Lập kế hoạch chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân của các dự án để theo dõi sát sao việc thực hiện các công việc cụ thể. 

"Các chủ đầu tư phải bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công các dự án đến 30/9 đạt trên 60% và đến 31/1/2023 cơ bản đạt 100% kế hoạch", lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị.

Lưu Hương