In bài viết

Quảng cáo du lịch Việt Nam qua dịch vụ viễn thông, CNTT

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/11, Tổng cục Du lịch và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển và mang lại lợi ích cho ngành du lịch Việt Nam.

22/11/2017 18:30

Ảnh: VGP/Hiền Minh

Theo thỏa thuận hợp tác, hằng năm, hai bên sẽ xây dựng chương trình hợp tác phù hợp với mục tiêu phát triển của mỗi bên, thông qua đó thực hiện mục tiêu tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế bằng việc ứng dụng các giải pháp, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT) hiện đại, tiện ích.

Với thế mạnh của mình, Tập đoàn VNPT tư vấn và phối hợp để cùng Tổng cục Du lịch xây dựng và triển khai Đề án tổng thể ứng dụng CNTT tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành du lịch, phối hợp xây dựng kiến trúc tổng thể phát triển du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng và triển khai chương trình hợp tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối thông tin với các địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch; xây dựng, cung cấp công nghệ, kết nối và mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch.

Đồng thời, phối hợp xây dựng các sản phẩm công nghệ số phục vụ khách du lịch. Tập đoàn VNPT sẽ cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện tử (e-Marketing).

Hiền Minh