In bài viết

Quảng Nam hỗ trợ 3.800 hộ dân cải tạo kinh tế vườn-rừng

(Chinhphu.vn) - Từ dự án Nông lâm kết hợp do Chính phủ Italy tài trợ thông qua Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), gần 10 năm qua, dự án đã giúp 3.800 hộ cải tạo vườn nhà và vườn rừng theo định hướng thị trường, phát triển hệ thống dịch vụ khuyến nông-khuyến lâm.

07/10/2013 16:33

Đồng thời dự án cũng đã giúp 6 xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Phong, Tiên Thọ (huyện Tiên Phước) và Tam Lộc (huyện Phú Ninh) được hỗ trợ gần 30.000 cây giống lâm nghiệp, 34.700 cây ăn quả và hàng chục tấn phân bón.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 5 loại hình nông lâm kết hợp như kinh tế hộ gia đình vườn nhà, kinh tế hộ gia đình vườn rừng, vườn ươm hộ gia đình, quỹ tiết kiệm và tín dụng theo nhóm hộ, doanh nghiệp nông lâm kết hợp nhóm hộ.

Dự án cũng đã hỗ trợ thành lập quỹ tiết kiệm ở 6 xã với mô hình tín dụng theo nhóm hộ, triển khai cho nông dân vay vốn quay vòng, giúp nhau cải thiện đời sống.

Thu Hương