In bài viết

Quảng Trị thành lập Trung tâm Khắc phục hậu quả chiến tranh

(Chinhphu.vn) - Thông qua Trung tâm Điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh, Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy sẽ hỗ trợ Quảng Trị các thông tin, cơ chế điều phối các đối tác, hoạt động khắc phục bom mìn, loại bỏ bom bi và các vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh.

20/01/2015 16:55
Ngày 20/1, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án “Thành lập Trung tâm Điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh”.

Dự án sẽ được triển khai thực hiện trong 30 tháng, từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2017. Tổng ngân sách của dự án hơn 4,7 tỷ đồng, sẽ được viện trợ hoàn toàn bởi Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy.

Mục tiêu của dự án là khắc phục, tiến tới loại bỏ bom bi và các vật liệu chưa nổ còn sót lại. Trước mắt, dự án sẽ xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn; hệ thống hồ sơ nhiệm vụ; hoạt động khắc phục bom mìn được lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng và đưa vào thực tiễn.

Trong phạm vi dự án, các hoạt động sẽ được đánh giá thông qua những chỉ số: Các hướng dẫn soạn thảo và phê duyệt văn bản về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị; hoạt động rà soát, rà phá và phản ứng nhanh được phân cho các đối tác…

Minh Trang