In bài viết

Quên gia hạn thẻ BHYT có phải làm thẻ mới?

(Chinhphu.vn) – Thẻ BHYT của bà Trương Thị Mai Hoa có mã số SV47...59 có hiệu lực từ ngày 1/11/2019, thời điểm 5 năm liên tục đến ngày 1/2/2023, tuy nhiên đến nay bà quên gia hạn thẻ BHYT. Bà Hoa hỏi, bây giờ gia hạn thì bà được sử dụng thẻ cũ hay phải làm thẻ mới?

28/04/2023 09:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Rà soát dữ liệu, giá trị thẻ BHYT của bà Hoa được cấp theo đối tượng học sinh, sinh viên, có giá trị đến hết ngày 31/12/2022.

Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: "… Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Người tham gia BHYT 5 năm liên tục là người có thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá 3 tháng".

Theo Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 47 Công văn số 922/VBHN-BHXH ngày 5/4/2023 của BHXH Việt Nam: "2.2. Đối tượng quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 17 có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT".

Theo quy định tại Tiết b Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng, thẻ được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên, trong đó:

Sinh viên năm 1: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

Sinh viên năm cuối: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Bà liên hệ Văn phòng để được hướng dẫn trường hợp của bà.

Hải Hoa