In bài viết

Quốc hội ban hành Nghị quyết về miễn nhiệm, bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ngày 06/01/2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố các Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

07/01/2023 13:02

Tại Nghị quyết số 79/2023/QH15 của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hồng Hà (ảnh trái) và ông Trần Lưu Quang (ảnh phải).

Cụ thể, tại Nghị quyết số 78/2023/QH15 của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Tại Nghị quyết số 79/2023/QH15 của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Cùng ngày 6/1/2023, Quốc hội công bố Nghị quyết số 77/2023/QH15 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.

Cả 3 Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 05/01/2023.

Ba Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Khánh Linh