In bài viết

Quốc hội giám sát chuyên đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông

(Chinhphu.vn) - Ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông".

24/09/2022 15:58
Quốc hội giám sát chuyên đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông    - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh: Chuyên đề giám sát làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành, địa phương - Ảnh: VGP/LS

Tập trung giám sát nhiều nội dung quan trọng 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng đoàn giám sát cho biết: Nội dung giám sát dự kiến tập trung vào việc đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của các bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2014-2022. 

Đồng thời làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho hay, Đoàn giám sát tập trung vào các nội dung quan trọng như đánh giá việc ban hành chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; kết quả bước đầu về khả năng hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, Đoàn giám sát tập trung đánh giá: Mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc thiết kế, xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo hai giai đoạn và định hướng nghề nghiệp; việc đáp ứng nội dung đổi mới của Chương trình; mức độ phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh; đổi mới phương pháp giáo dục...

Quốc hội giám sát chuyên đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông    - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kết quả giám sát phải đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, góp phần cho phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước - Ảnh: VGP/LS

Phát huy được những mô hình tốt những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng, đó mới là giám sát

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, giám sát trên tinh thần hết sức xây dựng. Giữa "xây" và "chống" thì xây vẫn là căn bản, lâu dài. Phải phát huy được những mô hình tốt những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng, đó mới là giám sát.

Phải đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, góp phần cho phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước, đó mới là mục tiêu của giám sát. 

Đồng thời, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu độc lập đánh giá dư luận xã hộị, có Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Lê Sơn