In bài viết

Quy định bảo đảm dự thầu bằng chuyển khoản có hợp lệ?

(Chinhphu.vn) – Hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt (chuyển khoản) là không phù hợp, có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

06/05/2019 07:02

Theo phản ánh của ông Hoàng Quang Khoa (Hà Nội), hồ sơ mời thầu quy định về bảo đảm dự thầu là nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức đặt cọc bằng chuyển khoản hoặc thư bảo lãnh. Thời gian đóng thầu là 9h00, thời gian mở thầu là 9h30.

Nhà thầu A tham gia dự thầu và thực hiện bảo đảm dự thầu bằng hình thức chuyển khoản. Lệnh chuyển khoản thực hiện qua ebanking, ghi nhận thời gian thực hiện giao dịch chuyển tiền là 8h50.

Đến khi mở thầu (9h30), bên mời thầu kiểm tra tài khoản nhận tiền thì tiền vào tài khoản của bên mời thầu lúc 9h15 (15 phút sau thời điểm đóng thầu).

Ông Khoa hỏi, trường hợp này bảo đảm dự thầu của nhà thầu A có hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt (chuyển khoản) là không phù hợp với hướng dẫn tại Chương I các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, không phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn