In bài viết

Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

24/03/2023 16:27
Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông - Ảnh 1.

Theo Thông tư quy định, báo cáo định kỳ được gửi bằng một trong các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau:

Báo cáo bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị và gửi kèm file dưới hình thức định dạng word, excel hoặc hình thức khác theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật ban hành chế độ báo cáo định kỳ.

Báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức chưa kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ phương thức gửi chế độ báo cáo định kỳ. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Gửi qua Hệ thống thư điện tử.

3. Gửi qua Fax.

4. Gửi trực tiếp.

5. Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn gửi báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ

Thời hạn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan gửi báo cáo định kỳ đến cơ quan, đơn vị nhận báo cáo định kỳ: Chậm nhất ngày 15 của tháng báo cáo đối với báo cáo định kỳ hằng tháng; chậm nhất ngày 06 của tháng cuối quý đối với báo cáo định kỳ hằng quý; chậm nhất ngày 06/06 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; chậm nhất ngày 25/11 đối với báo cáo định kỳ hằng năm.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các đối tượng liên quan có trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, tiến tới thực hiện báo cáo điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo.

Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử và việc sử dụng chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật.

Minh Hiển