In bài viết

Quy định cụ thể mức phí bảo hiểm cho 37 loại xe cơ giới

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Anh Thơ (TPHCM) hỏi, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC được quy định như thế nào?

01/12/2021 06:02
Luật sư Trương Trung Nghĩa - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của từng loại xe cơ giới được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Biểu phí này bảo đảm sự minh bạch, công khai trong việc thực hiện đóng phí bảo hiểm, quy định cụ thể mức phí đối với 37 loại xe cơ giới khác nhau, như mức phí thấp nhất áp dụng đối với xe máy, kể cả xe máy điện là 55.000 đồng; mức phí với mô tô là 60.000 đồng; với ô tô 4 chỗ là 437.000 đồng,… và cao nhất đối với xe đầu kéo rơ-moóc là 4.800.000 đồng/năm.

Đặc biệt Thông tư còn quy định mức đóng đối với một số trường hợp bằng 120% xe cùng loại như xe tập lái, hay bằng 170% xe cùng loại như xe taxi.

Với mức phí đóng như vậy, chủ xe cơ giới sẽ được bồi thường với mức tối đa 150 triệu đồng/nạn nhân và 100 triệu đồng/trong 1 vụ tai nạn.

Chinhphu.vn