In bài viết

Quy định hưởng BHYT đối với người cao tuổi

(Chinhphu.vn) - Mẹ của ông Lương Văn Thủy (tỉnh Bắc Giang) năm nay 85 tuổi, đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, được hưởng BHYT theo diện người cao tuổi, nhưng khi cấp thẻ BHYT thì chỉ được hưởng mức 80% khi tham gia khám chữa bệnh. Ông Thủy hỏi, mức hưởng BHYT như vậy có đúng không?

22/06/2017 11:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 tại Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT, mẹ ông Lương Văn Thủy đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, năm 2017 đã 85 tuổi thì thuộc nhóm tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng và được cấp thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh được hưởng 80% chi phí là đúng quy định.

Chinhphu.vn