In bài viết

Quy định về cấp thẻ BHYT cho cựu chiến binh

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Văn Thông (thong_lev@...) có thời gian là bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Năm 1986, ông phục viên. Từ năm 1999 đến nay ông làm giáo viên THCS. Ông Thông hỏi ông có được Nhà nước cấp thẻ BHYT đối với cựu chiến binh không?

13/07/2014 08:02

Vấn đề này, ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT quy định, một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT.

Như vậy, ông Thông phải tham gia BHYT theo đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật BHYT và không được Nhà nước cấp thẻ BHYT như đối với cựu chiến binh.

Chinhphu.vn