In bài viết

Quy định về chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Công Bình (TPHCM) đang đầu tư nâng cấp nhà xưởng, có thuê một đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và một đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế này.

07/05/2018 07:02

Các gói thầu đều có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng nên công ty áp dụng hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên, khi kiểm tra Giấy phép đăng ký kinh doanh thì đơn vị thiết kế có 30% cổ phần vốn góp của đơn vị thẩm tra.

Ông Bình hỏi, công ty ông lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra như vậy có vi phạm bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h, Khoản 1, Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Theo đó, nhà thầu được chỉ định thầu phải đáp ứng quy định nêu trên.

Chinhphu.vn