In bài viết

Quy định về chiều cao hàng hóa xếp trên xe tải

(Chinhphu.vn) – Đối với xe tải thùng hở không mui, chiều cao xếp hàng căn cứ vào khối lượng hàng hóa chuyên chở của xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

10/08/2018 07:02

Ông Phạm Thắng (TPHCM) có 1 xe tải thùng không mui 6x4, gắn cẩu 7 tấn 6 khúc, chở container 20 feet. Ông hỏi, chiều cao tối đa được phép chở hàng đối với xe của ông là bao nhiêu? Xe của ông chở container nên cẩu phải quay về trước cabin, vậy chiều dài bao tổng thể xe được phép quá khổ bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 18 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT, đối với xe tải thùng hở không mui, chiều cao xếp hàng căn cứ vào khối lượng hàng hóa chuyên chở của xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, cụ thể:

a) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 5 tấn trở lên: Chiều cao xếp hàng hóa không quá 4,2 mét;

b) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn: Chiều cao xếp hàng hóa không quá 3,5 mét;

c) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 2,5 tấn: Chiều cao xếp hàng hóa không quá 2,8 mét.

Khoản 2, Điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định, chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không lớn hơn 20 mét.

Khi chở hàng hoá có chiều dài lớn hơn chiều dài của thùng xe phải có báo hiệu theo quy định và phải được chằng buộc chắc chắn, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Chinhphu.vn