In bài viết

Quy định về chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

(Chinhphu.vn) - Để xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng, viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới phải bảo đảm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm, đồng thời đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới .

29/08/2017 14:02

Khi tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hồng (tỉnh Quảng Ninh) đã có bằng Cao đẳng sư phạm Toán, Lý, làm nhân viên thiết bị, giáo viên đứng lớp giảng dạy bộ môn Vật Lý. Bà luôn hoàn thành tốt công việc được giao, là giáo viên giỏi cấp huyện, ôn luyện được nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Quốc Gia.

Bà Hồng hỏi, bà muốn chuyển ngạch từ nhân viên thiết bị sang ngạch giáo viên có được không? Điều kiện để chuyển chức danh nghề nghiệp là gì?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp quy định: “Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau: Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm; Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới”.

Trường hợp bà được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí sang vị trí việc làm mới, đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới, đề xuất với UBND huyện, thị xã, thành phố (nơi bà làm việc) được thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Chinhphu.vn