In bài viết

Quy định về chuyển xếp lương chức danh viên chức lưu trữ

(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Thu Thủy (Cao Bằng) công tác tại Trung tâm Y tế huyện. Tháng 8/2013, bà được tuyển dụng vào ngạch lưu trữ viên cao đẳng mã 02a014, hệ số lương 2,10. Tháng 8/2014, bà được bổ nhiệm vào ngạch chính thức. Tháng 8/2017, bà được nâng lương lên bậc 2, hệ số 2,41.

23/06/2021 07:02

Tháng 11/2019, Sở Nội vụ có công văn gửi Sở Y tế về việc rà soát và bổ nhiệm ngạch mới. Theo Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ, bà Thủy được bổ nhiệm và xếp lương mới như sau:

Chức danh nghề nghiệp: Lưu trữ viên hạng IV; mã số: V.01.02.02; bậc 4 hệ số 2,46; thời gian tính nâng lương lần sau kể từ ngày 1/2/2018.

Theo bà Thủy được biết mã số V.01.02.02 là thuộc chức danh lưu trữ viên hạng III. Bà Thủy hỏi, việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của bà có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 28/12/2015, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BNV hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Theo đó, trường hợp bà Hoàng Thu Thủy đã được tuyển dụng và xếp lương ngạch lưu trữ viên cao đẳng (mã số 02a.014) thì việc chuyển xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức lưu trữ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-BNV nêu trên.

Do vậy, trường hợp bà Thủy có thắc mắc về việc chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ, đề nghị trao đổi với cơ quan, đơn vị quản lý để được giải đáp.

Chinhphu.vn