In bài viết

Quy định về đánh giá, xếp loại viên chức biệt phái

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Mận (Ninh Bình) là viên chức, công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Tháng 4/2020, bà được UBND huyện biệt phái công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18/08/2020 08:02

Bà Mận hỏi, hằng tháng, hằng quý, hằng năm bà có phải báo cáo với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp không? Đánh giá, xếp loại cuối năm của bà được thực hiện ở đơn vị nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật Viên chức thì viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

Do vậy, việc đánh giá, xếp loại cuối năm đối với bà Nguyễn Thị Mận được thực hiện tại nơi được cử đến.

Chinhphu.vn