In bài viết

Quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thanh Long (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Theo quy định hiện hành, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để tính giảm trừ thuế thu nhập cá nhân có cần phải chứng thực không?

05/11/2017 09:02

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân:

“g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi:

Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có)…

g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân…

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân…

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4, Điểm d, Khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh…”.

Căn cứ quy định trên, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là bản chụp (photo) không cần chứng thực.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời ông để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

Chinhphu.vn