In bài viết

Quy định về nâng hạng giấy phép lái xe

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Ánh Dương (Hà Nội) hỏi, theo quy định đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe, có được phép nâng hạng trực tiếp từ bằng B1 (số tự động) lên B2 không, hay là phải qua B1 (số sàn) trước?

01/04/2024 07:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy định đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B1 (số tự động) lên B1; từ hạng B1 lên hạng B2.

Như vậy, không nâng hạng từ hạng B1 (số tự động) lên hạng B2 được.

Chinhphu.vn