In bài viết

Quy định về thời gian nghỉ ốm

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị An ( leloimadrak@ ...) hỏi: Trong thời gian nghỉ ốm nếu trùng vào cả ngày nghỉ lễ, Tết, hoặc nghỉ hằng tuần thì những ngày này có được tính hưởng chế độ ốm đau không? Thời gian nghỉ ốm có phải đóng BHXH và có được tính là thời gian đóng BHXH không? Thời gian nghỉ ốm có ảnh hưởng việc nghỉ hưu sau này không?

14/11/2012 13:12

Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà An như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 23; khoản 1, Điều 25 Luật BHXH, hướng dẫn tại Điều 9, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP và khoản 1, Mục 1 chế độ ốm đau, Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, thì thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Thời gian này được tính kể từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động.

- Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

- Đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 10 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Mức hưởng chế độ ốm đau theo thời gian nêu trên được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau

=

Tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/26 ngày

 

x 75% x


Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Trong đó, số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Theo khoản 3, Mục 1 chế độ ốm đau Phần B, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng BHXH.

Vấn đề bà Nguyễn Thị An hỏi thời gian nghỉ ốm có ảnh hưởng đến việc nghỉ hưu không, theo quy định của pháp luật BHXH, điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu căn cứ vào tuổi đời và thời gian đóng BHXH.

Vì vậy, thời gian gián đoạn đóng BHXH, thời gian không được tính là thời gian đóng BHXH, trong đó có thời gian không đóng BHXH do nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, sẽ làm giảm thời gian đóng BHXH chung trong quá trình tham gia BHXH, do đó có thể ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Cách tính thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động