In bài viết

Quy định về thôn ĐBKK được hưởng ưu đãi

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Duy Hải (tỉnh Điện Biên), ngày 13/12/2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135, trong đó có căn cứ vào Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013.

25/03/2016 10:02

Ngày 29/2/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016, nhưng không căn cứ vào Quyết định nào công nhận các thôn trong quyết định thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Ông Hải hỏi, các thôn, bản trong Quyết định số 75/QĐ-UBDT có được công nhận là thôn đặc biệt khó khăn không và cán bộ, công chức đang công tác tại địa bàn các thôn trong Quyết định 75/QĐ-UBDT có được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định của Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính Phủ không?

Về vấn đề này, Uỷ ban Dân tộc trả lời như sau:

Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Ngày 29/2/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Danh sách các thôn, bản trong Quyết định 75/QĐ-UBDT là các thôn bản, đặc biệt khó khăn đã được phê duyệt tại Quyết định 447/QĐ-UBDT và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung khác thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Do vậy danh sách các thôn, bản trong Quyết định 75/QĐ-UBDT là các thôn bản đặc biệt khó khăn và được hưởng các chính sách theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn