In bài viết

Quy định về tốc độ tối đa của xe máy

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Vĩnh Phúc) hỏi: Theo quy định hiện hành, tốc độ tối đa cho phép của xe máy khi tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư, ngoài khu vực đông dân cư, trên đường cao tốc là bao nhiêu?

18/09/2016 10:20

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, trừ khi có biển báo hạn chế tốc độ tối đa khác, thì xe máy được lưu thông với tốc độ như sau:

Loại xe cơ giới đường bộ

Tốc độ tối đa (km/h)

Đường đôi (có dải phân cách giữa); đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên

Đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có 1 làn xe cơ giới

Xe máy

60

50

Theo Điều 26 Luật Giao thông đường bộ thì xe mô tô (hay thường gọi là xe máy) không được đi vào đường cao tốc.

Chinhphu.vn