In bài viết

Quy định về tuổi gọi nhập ngũ

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Minh Triết sinh ngày 31/8/1992, thường trú xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì gọi nhập ngũ đến “hết 27 tuổi”. Ông Triết hỏi, năm 2017 ông tốt nghiệp đại học thì đến tháng 2/2020, ông có còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ qu

06/11/2019 16:20

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Nguyễn Minh Triết như sau:

Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp ông Nguyễn Minh Triết, đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang học đại học thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự đến hết năm 27 tuổi. Ông Triết sinh ngày 31/8/1992, đến ngày 31/8/2019 là đủ 27 tuổi. Đến ngày 31/8/2020 ông hết tuổi 27, đủ 28 tuổi, hết tuổi nhập ngũ.

Theo luật sư, vào thời điểm tháng 2/2020, ông Nguyễn Minh Triết 27 tuổi 6 tháng, còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Việc ông Nguyễn Minh Triết có được gọi nhập ngũ hay không, phụ thuộc vào điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của công tác quân sự, quốc phòng; yêu cầu cụ thể của từng đợt tuyển quân.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.