In bài viết

Quy định về xác nhận thư giảm giá khi mở thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quốc Thái (Đồng Tháp) hỏi: Tại buổi mở thầu, đại diện nhà thầu xác nhận có thư giảm giá gửi kèm hồ sơ dự thầu nhưng khi mở hồ sơ thì không có, hoặc đại diện nhà thầu xác nhận không có thư giảm giá, khi mở hồ sơ dự thầu lại có thì có thể xem là nhà thầu gian lận không?

07/01/2017 08:02

Ông Thái cũng muốn biết, trong các trường hợp nêu trên, bên mời thầu và tổ chuyên gia vẫn tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu theo hồ sơ đã nộp có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc mở thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trong đó có nội dung yêu cầu đại diện từng nhà thầu tham dự mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Chinhphu.vn