In bài viết

Quy định về xếp lương giáo viên tiểu học khi tuyển dụng

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Tuyền (Thanh Hóa) là giáo viên tiểu học, được tuyển dụng ngày 1/1/2019. Bà có bằng cử nhân đại học hệ chính quy nhưng phải hưởng lương trung cấp, hệ số 1,86.

25/05/2022 10:02

Hiện nay theo quy định mới, những giáo viên mới được tuyển dụng (bao gồm cả đại học chính quy và văn bằng 2) đều được hưởng lương bậc đại học, nhưng riêng những giáo viên tuyển dụng cùng đợt với bà Tuyền vẫn không được chuyển ngạch và xếp lương sang giáo viên tiểu học hạng III. Quy định này khiến bà Tuyền và một số giáo viên bức xúc, bà đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trước ngày 1/7/2020, theo quy định của Luật Giáo dục 2005 trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là trung cấp, khi mới được tuyển dụng thì được xếp lương trung cấp với hệ số lương khởi điểm là 1,86.

Sau ngày 1/7/2020, khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là đại học, giáo viên tiểu học mới tuyển dụng được xếp lương với hệ số lương khởi điểm là 2,34. 

Vì vậy, trước thời điểm Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành, bà Phạm Thị Tuyền có bằng cử nhân được tuyển dụng và xếp lương với hệ số lương khởi điểm là 1,86 là đúng quy định.

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc thẩm quyền của các địa phương. Bà Tuyền cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (Phòng Nội vụ hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) để biết lý do vì sao bà chưa được bổ nhiệm, xếp lương theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Chinhphu.vn