In bài viết

Quy định việc sinh con của cặp vợ chồng đã có con riêng

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Giang (Quảng Ninh) và chồng đều đã có một người con riêng và có với nhau một người con chung. Bà Giang hỏi, vợ chồng bà sinh thêm một người con nữa thì có vi phạm chính sách dân số không?

22/06/2021 09:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số về những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con như sau:

“6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống”.

Căn cứ pháp luật dân số hiện hành, trong trường hợp này, hai vợ chồng đều đã có một con riêng và có một con chung, nếu sinh thêm con thì vi phạm chính sách về dân số.

Chinhphu.vn