In bài viết

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển Trà Vinh

(Chinhphu.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh vừa có Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

15/05/2018 18:05

Ảnh minh họa

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 (Quy hoạch) là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đảm bảo đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo tiền đề cho các ngành, các địa phương lập các quy hoạch chuyên ngành một cách thống nhất hiệu quả, tránh chồng chéo, phá vỡ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, xác định tiến độ thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển trong từng giai đoạn, nhằm đáp ứng nhu cầu san lấp các công trình xây dựng và ngành khai khoáng của tỉnh. Sử dụng lợi thế nguồn tài nguyên sẵn có của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trên địa bàn các huyện còn nhiều khó khăn; hiểu rõ hơn về biển, tiềm năng, lợi thế cũng như các tác động bất lợi từ biển nhằm thúc đẩy khai thác, sử dụng nguồn khoáng sản cát san lấp đảm bảo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Theo Quy hoạch, khu vực cấm hoạt động khoáng sản có diện tích 23.580,80 ha gồm: Diện tích khu vực mặt nước vùng biển từ bờ ra đến phạm vi cách bờ 3km (bao gồm các vùng quy hoạch phát triển điện gió đến năm 2020 và các vùng đầu tư nuôi trồng thủy sản) có diện tích 21.724,36 ha; diện tích luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu 1.856,44 ha; Đê Nam, đê Bắc và hành lang bảo vệ đê Nam và đê Bắc 500m.

Khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản có diện tích 1.711,74 ha gồm: Khu vực cồn vượt (thị xã Duyên hải) 1.646,84 ha; khu neo đậu, tránh trú bão 64,9 ha.

Quy hoạch khoáng sản cát san lấp ven biển

Công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh chủ yếu tập trung ở địa phận vùng biển thuộc thị xã Duyên hải và huyện Duyên Hải. Các khu vực đưa vào quy hoạch đã được điều tra, đánh giá về chất lượng cũng như tài nguyên nên đảm bảo độ tin cậy cao. Các khu vực được đưa vào quy hoạch có vị trí hợp lý, không bị chồng lấn với các quy hoạch khác theo từng giai đoạn, đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý của địa phương trong hoạt động khoáng sản và đáp ứng nhu cầu về san lấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Cụ thể, khu vực đã được UBND tỉnh cấp phép thăm dò có diện tích 140 ha, trữ lượng tài nguyên 4.668.000 m3. Quy hoạch mới kỳ này, giai đoạn từ 2016 – 2020 diện tích 4.332,45 ha, trữ lượng tài nguyên 107.939.847 m3; giai đoạn từ năm 2020 – 2030 diện tích 4.631,02 ha, trữ lượng tài nguyên 123.248.948 m3.

Tuệ Văn