In bài viết

Quy trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Quốc Tuấn (Đắk Lắk) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thẩm quyền, trình tự thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình.

30/03/2018 08:02

Ông Tuấn công tác ở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, được thành lập năm 2017 theo tinh thần Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Cơ quan ông Tuấn được UBND huyện giao làm chủ đầu tư công trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, có tổng mức đầu tư xây dựng công trình 2,8 tỷ đồng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc huyện (Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện) không đủ chức năng thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình nêu trên (do phòng không có cán bộ có chuyên ngành về điện).

Do đó UBND huyện (người quyết định đầu tư) ra quyết định giao cho cơ quan ông Tuấn (là chủ đầu tư) chủ trì, tổ chức thẩm định dự án trên. Sau đó cơ quan ông đã thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (đơn vị tư vấn thẩm tra này là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương, có đủ điều kiện năng lực phù hợp).

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn, cơ quan ông Tuấn tự thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình và trình UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình nêu trên.

Ông Tuấn hỏi, quy trình thực hiện nêu trên có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chủ đầu tư cần xác định nguồn vốn, người quyết định đầu tư của báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình và gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn