In bài viết

Quyền đăng ký nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu

(Chinhphu.vn) – Bà Lương Tú (TP. Hà Nội) hỏi: Mẹ tôi là cán bộ hưu trí, đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện E, Hà Nội. Nay, mẹ tôi có thể chuyển BHYT về Bệnh viện y học cổ truyền quân đội được không? Nếu được thì cần chuẩn bị giấy tờ gì?

05/12/2017 11:02
Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, Hướng dẫn Liên ngành số 2616/HD-YT-BHXH ngày 17/11/2016 của Sở Y tế và BHXH TP Hà Nội, Công văn số 593/BHXH-CST ngày 31/3/2017 của Giám đốc BHXH TP Hà Nội.

Để thực hiện đúng nguyên tắc “người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng cơ sở khám chữa bệnh”. Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai. Như vậy, để được chuyển đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về bệnh viện này bà cần cung cấp tờ khai mẫu TK1-TS, bản sao hộ khẩu tại quận Hoàng Mai và liên hệ trực tiếp với BHXH quận Hoàng Mai để được giải quyết. 

Chinhphu.vn