In bài viết

Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT tại nơi tạm trú

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Ngọc Ánh (Hưng Yên) có thẻ BHYT dành cho cựu chiến binh, nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu là trạm y tế xã. Hiện ông đang làm việc ở tỉnh khác. Ông Ánh hỏi, để được hưởng quyền lợi BHYT khi khám, chữa bệnh tại nơi làm việc thì ông cần thực hiện những thủ tục gì?

02/03/2015 08:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn ông Ánh như sau:

Để được khám, chữa bệnh (KCB) theo chế độ BHYT đúng tuyến tại nơi ông làm, ông phải đăng ký tạm trú. Sau đó, ông Ánh có thể đến trạm y tế xã/phường nơi ông đăng ký tạm trú để KCB (nếu xã đó không KCB BHYT thì ông đến bệnh viện huyện). Khi đi KCB, ngoài thẻ BHYT ông cần xuất trình thêm Giấy đăng ký tạm trú.

Ngoài ra, ông có thể lựa chọn KCB vượt tuyến, trái tuyến mà không cần xuất trình giấy đăng ký tạm trú và sẽ được hưởng quyền lợi như sau:

Tại bệnh viện tuyến huyện được quỹ BHYT chi trả 70% chi phí KCB nội trú, ngoại trú; tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ BHYT chi trả 60% chi phí KCB nội trú; và tại bệnh viện tuyến trung ương được quỹ BHYT chi trả 40% chi phí KCB nội trú.     

Chinhphu.vn