In bài viết

Quyền sở hữu nhà của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Ông Đào Đăng Minh (TPHCM) hỏi: Một công ty của người nước ngoài có góp vốn với người Việt Nam thì có thể mua được nhà ở trong các trường hợp nào với tư cách là pháp nhân công ty đứng trên hợp đồng mua bán?

17/05/2018 08:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về nguyên tắc, nếu việc góp vốn để thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức này được thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 159; Khoản 2, Điều 160; Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014; Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đề nghị ông Đào Đăng Minh đối chiếu quy định của pháp luật nêu trên với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn