In bài viết

Quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với một số cán bộ cấp cao

(Website Chính phủ)-Ngày 7/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với một số cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng.

14/02/2007 10:30

Theo các quyết định từ Quyết định 200/QĐ-TTg đến Quyết định 207/QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với các đồng chí thuộc Bộ Quốc phòng có tên sau:

- Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Tư lệnh Quân khu 2.

- Đồng chí Nguyễn Đăng Sáp, Chính ủy Quân khu Thủ đô.

- Đồng chí Nguyễn Tiến Bình, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Đức Xê, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Quân lực-Bộ Tổng Tham mưu.

- Trần Nam Phi, Phó Tổng cục trưởng về Chính trị Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng.

* Tại các Quyết định 207/QĐ-TTg đến Quyết định 214/QĐ-TTg, 190/QĐ-TTg-199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm chức vụ đối với các đồng chí có tên sau:

- bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 2 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 4 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thành Đức, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 5 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 7 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Ngọc Phụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Trần Thanh Huyền, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Bình, Cục trưởng Cục Tham mưu-Kế hoạch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giữ chức Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp-Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Đinh Thế Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 1.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Công Tranh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 3.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Võ Văn Liêm, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 9.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Trung Khương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ đô giữ chức Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Vũ Hiệp Bình, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Văn Động, Phó Chính ủy Quân đoàn 1 giữ chức Chính ủy Quân đoàn 1.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Anh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng giữ chức Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Quốc Phú, Phó Tư lệnh Quân đoàn 3 giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Rơ Ô Cheo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Châu Thanh, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật giữ chức Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật.

* Theo Quyết định 217/QĐ-TTg và Quyết định 218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thiếu tướng Tô Đình Phùng thôi giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến thôi giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô để nhận nhiệm vụ khác.

* Theo các Quyết định 173/QĐ-TTg đến 199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với các đồng chí sau:

- Cục trưởng Cục Cán bộ Vũ Văn Luận, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng.

- Cục trưởng Cục Bản đồ- Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng Bùi Công Nghĩa.

- Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự Phạm Ngọc Trung, Bộ Quốc phòng.

- Viện trưởng Viện 70 Phan Hải Quân, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Học viện Phòng không-Không quân Đinh Trọng Tráng, Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Học viện Khoa học quân sự Trần Tây, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Quân sự Trương Thành Trung, Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Học viện Quân y Hoàng Văn Hoặc, Bộ Quốc phòng.

- Giám đốc Học viện Biên phòng Trần Xuân Tịnh, Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Nguyễn Quang Bắc, Bộ Quốc phòng.

- Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân Nguyễn Văn Chương, Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bạch Nhật Hồng, Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nguyễn Hồng Giang, Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Bệnh viện 175 Nguyễn Văn Bính, Bộ Quốc phòng.

- Giám đốc Viện Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam Lê Mã Lương, Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân Trịnh Đăng Khoa, Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Học viện Quân y Nguyễn Tiến Bình, Bộ Quốc phòng.

- Phó Chính ủy Quân khu 1 Đinh Thế Hòa.

- Phó Chính ủy Quân khu 3 Nguyễn Công Tranh.

- Phó Chính ủy Quân khu 9 Võ Văn Liêm.

- Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô Trần Trung Khương.

- Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Vũ Hiệp Bình.

- Chính ủy Quân đoàn 1 Nguyễn Văn Động.

- Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng Lê Anh Chiến.

- Tư lệnh Quân đoàn 1 Trần Quốc Phú.

- Phó Tư lệnh Quân khu 5 Rơ Ô Cheo.

- Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật Nguyễn Châu Thanh.

Minh Hằng
(Nguồn: Quyết định 173-218/QĐ-TTg)