In bài viết

Rà soát bất cập tại cổng dichvucong.xaydung.gov.vn

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của ông Lê Thế D. (Hà Nội), hiện nay việc tiến hành xét duyệt, thi, cấp giấy phép hành nghề hoạt động xây dựng rất khó làm trực tuyến và trực tiếp với công thông tin một cửa. Lịch thi không công bố công khai trên trang thông tin, gửi email không có phản hồi, gọi điện thoại không trả lời, hoặc trả lời không thỏa đáng.

16/02/2023 11:02

Ông D. đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra và có phương án giải quyết sớm để minh bạch phần việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với nội dung lịch thi không công bố công khai trên trang thông tin, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã thực hiện công bố lịch thi công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ.

Đối với nội dung về trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến của ông Lê Thế D. đồng thời chỉ đạo bộ phận một cửa rà soát những bất cập tại cổng dichvucong.xaydung.gov.vn nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quá trình hoàn thiện hệ thống cổng dichvucong.xaydung.gov.vn đề nghị ông gửi thư về địa chỉ hotrodvc@moc.gov.vn để được giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Để được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ông cần hoàn thiện 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và nộp trực tiếp về bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện để được giải quyết.

Chinhphu.vn