In bài viết

Rà soát, công khai tổ chức vi phạm pháp luật đất đai

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Quản lý đất đai vừa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai.

08/08/2016 16:25
 Ảnh minh họa

Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố còn chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; cũng như việc thành lập và xử lý thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng còn chậm và hiệu quả không cao.

Trước tình hình trên, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố rà soát, đăng công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai mà chưa xử lý xong vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi Tổng cục Quản lý Đất đai để tổng hợp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, báo cáo việc thành lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Về nội dung này, yêu cầu báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai  định kỳ 6 tháng một lần kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của địa phương.

Đặc biệt, đối với các địa phương đã thiết lập đường dây nóng mà chưa nhận được thông tin phản ánh nào, cũng cần phải rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện, nhất là việc công bố công khai đường dây nóng và việc tổ chức xử lý thông tin phản ánh để chấn chỉnh kịp thời; trong trường hợp cần thiết thì công bố lại đường dây nóng trên các phương tiện thông đại chúng để người dân biết và phản ánh.

Lưu Hà