In bài viết

Rà soát mức dự trữ quốc gia các mặt hàng thiết yếu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại mức dự trữ quốc gia các mặt hàng nhất là các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thuốc sát trùng phòng bệnh thủy sản, hạt giống bông).

07/08/2012 17:28

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở đó, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất mức dự trữ phù hợp với tình hình thực tế và khả năng kinh phí ngân sách đáp ứng mức dự trữ đó, hoàn chỉnh Đề án về Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Chiến lược Tài chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 450/QĐ-TTg, trong đó đặt mục tiêu phấn phấn đấu đến năm 2015 tổng mức dự trữ Nhà nước đạt 0,8-1% GDP và đến năm 2020 đạt khoảng 1,5% GDP, đồng thời cơ cấu lại mặt hàng dự trữ đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước.

Một trong các giải pháp thực hiện Chiến lược nêu trên là tăng cường lực lượng dự trữ nhà nước có cơ cấu danh mục mặt hàng hợp lý, phù hợp. Thực hiện tốt việc quản lý dự trữ của Nhà nước, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật.

Quốc Hà