In bài viết

Sai sót không cơ bản không phải là cơ sở để loại bỏ nhà thầu.

(Chinhphu.vn) – Trong bảo lãnh dự thầu nhà thầu ghi tên đơn vị thụ hưởng là "Ban quản lý các dự án công trình thành phố Cẩm Phả" trong khi tên đơn vị là "Ban quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả". Trong xác nhận cung cấp tín dụng để phục vụ thi công gói thầu nhà thầu cũng ghi sai tên bên mời thầu như trên.

12/03/2019 09:02

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trần Quang Lợi công tác tại Ban quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hỏi, bảo lãnh dự thầu và xác nhận cung cấp tính dụng của nhà thầu nêu trên có được coi là hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo đảm dự thầu hợp lệ là bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp của ông Lợi, nếu tên bên mời thầu quy định trong hồ sơ mời thầu là Ban quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả nhưng thư bảo lãnh của nhà thầu lại ghi thành "Ban quản lý các dự án công trình thành phố Cẩm Phả" (ghi thừa chữ "các"), tuy nhiên các nội dung khác đều đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì đây có thể coi là lỗi chính tả của đơn vị lập thư bảo lãnh và là sai sót không cơ bản nên không phải là cơ sở để loại bỏ nhà thầu.

Bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm việc với ngân hàng để chuẩn xác lại tên bên mời thầu trong thư bảo lãnh.

Chinhphu.vn