In bài viết

San đất đắp nền đường có phải là khai thác khoáng sản?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quang Thái (Sơn La) hỏi, đối với đào đắp (đất) nền đường trong công trình giao thông, việc san đất từ vùng lồi sang vùng lõm khi san nền, tạo mặt bằng có phải là hoạt động khai thác khoáng sản không?

05/01/2023 12:45

Ông Thái cũng muốn biết, hoạt động nêu trên có phải thực hiện thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh không và phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp đào đắp (đất) nền đường trong công trình giao thông; san đất từ vùng lồi sang vùng lõm trong thi công xây dựng san nền, tạo mặt bằng nếu chỉ sử dụng đất cho công trình đó có thể thuộc trường hợp khai thác khoáng sản làm vậy liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, trước khi tiến hành khai thác phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Để có cơ sở khẳng định chính xác về trường hợp của ông, đề nghị ông cung cấp đầy đủ tài liệu pháp lý liên quan, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn