In bài viết

Sản xuất công nghiệp tăng cao, phủ khắp 61 tỉnh thành cả nước

(Chinhphu.vn) - Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,97%; quý II tăng 9,87%). Nổi bật là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của một số ngành trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ năm trước và 61 địa phương có chỉ số IPP tăng.

29/06/2022 10:08
Sản xuất công nghiệp tăng cao, phủ khắp 61 tỉnh thành cả nước - Ảnh 1.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của một số ngành trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ năm trước và 61 địa phương có chỉ số IPP tăng.

Báo cáo tình hình kinh tế quý II và 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nửa đầu năm tăng 9,66% (quý I tăng 7,72%; quý II tăng 11,45%), đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Đồng thời, IIP 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước của một số ngành trọng điểm tăng cao: Sản xuất trang phục tăng 23,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 22,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 13,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 11,4%; khai thác quặng kim loại, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học cùng tăng 11,2%.

Trong đó, 61 địa phương có chỉ số IIP tăng, riêng tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh giảm do ngành sản xuất điện giảm.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 9,2%).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2022 tăng 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 5,8% so với cùng thời điểm năm trước./.

Minh Ngọc