In bài viết

Sẽ ban hành gói giải pháp thuế hỗ trợ DN

(Chinhphu.vn) - Chính phủ nhất trí sẽ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

31/07/2014 20:25

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 7/2014. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong hai ngày (30-31/7), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2014.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tình hình trên các lĩnh vực trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tốt. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý: “Có một điều nổi lên là nếu chúng ta phấn đấu không quyết liệt thì khó đạt được tăng trưởng 5,8%”.

Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trên tinh thần không điều chỉnh bất cứ mục tiêu, chỉ tiêu nào đã được đề ra cho năm 2014, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra từ đầu năm.

Theo đó, phải phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng; Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành Trung ương rà soát từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển sản xuất; thúc đẩy những lĩnh vực còn dư địa để tăng trưởng, để phát triển như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; rà soát, đẩy mạnh đầu tư, tạo thuận lợi để thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA; khuyến khích đầu tư tư nhân và tăng cường thu hút, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); cố gắng đẩy mạnh vốn đầu tư công theo đúng nguyên tắc, quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý cần tiếp tục phát huy những kết quả tốt đạt được trong thực hiện kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; quan tâm tăng tổng cầu để thúc đẩy nền kinh tế bằng các kênh như tăng dư nợ tín dụng, tăng đầu tư công, tăng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài…

Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, quyết liệt tái cơ cấu, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước ở những tập đoàn kinh tế lớn, tái cơ cấu ngân hàng, tập trung vào những ngân hàng thương mại yếu kém; tái cơ cấu đầu tư công. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về tái cơ cấu đầu tư công để tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hơn nữa cải cách hành chính, trong tâm là cải cách thủ tục hành chính. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để bãi bỏ, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng. Các bộ, ngành liên quan đánh giá về mô hình thủ tục hành chính một cửa để triển khai áp dụng sớm trong phạm vi cả nước. Giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án về chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với bộ hành máy chính các cấp; đồng thời sớm hoàn thành Nghị định về đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức.

Hoan nghênh Bộ Tài chính trình Chính phủ các giải pháp nhằm giảm hơn một nửa số giờ nộp thuế và số lần nộp thuế của doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ nhất trí sẽ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm quyết định theo thẩm quyền đối với một số giải pháp như gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước mà ngân sách nhà nước chậm thanh toán; bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lệ... đồng thời kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tới đối với các giải pháp như bổ sung quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN; bổ sung ưu đãi thuế TNDN đối với công nghiệp hỗ trợ...

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, kinh phí thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lụt; chú ý đến công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong mùa mưa bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra; kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai ổn định cuộc sống, sản xuất. Tập trung cho công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ...

Cuối cùng Thủ tướng cũng lưu ý đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc