In bài viết

Sẽ ban hành Thông tư sửa bất cập về xác định tải trọng xe

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Lê Văn Nam (Đắk Nông), các loại xe tải có giấy chứng nhận đăng kiểm mẫu mới theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA thì trên giấy đăng ký không ghi tải trọng hàng hóa.

22/07/2021 15:02
Ông Nam hỏi, các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ căn cứ vào khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế hay khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường làm cơ sở phân loại xe để xác định mức giá thu theo Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải?

Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Tại Văn bản số 773/TCĐBVN-TC ngày 3/2/2012 về cơ sở phân loại xe để xác định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo nội dung bất cập nêu trên và kiến nghị sửa đổi Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị: Trong thời gian xây dựng thông tư sửa đổi, để đáp ứng các nhu cầu về quản lý và tháo gỡ cho doanh nghiệp, đề nghị Bộ Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn căn cứ thông số về tải trọng thiết kế của phương tiện được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới để quy định mức giá tối đa sử dụng đường bộ.

Tại Văn bản số 3221/BGTVT-TC ngày 13/4/2021 và Văn bản số 4147/BGTVT-TC ngày 12/5/2021 về cơ sở phân loại xe để xác định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải (Dự thảo thông tư) trình Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Nội dung bất cập nêu trên đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung vào Dự thảo thông tư. Dự thảo thông tư đang được các cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, dự kiến trình Bộ Giao thông vận tải trong tháng 7/2021.

Chinhphu.vn