In bài viết

Sẽ có hướng dẫn giải quyết hồ sơ tồn đọng về miễn, giảm học phí

(Chinhphu.vn) - Tại Kỳ họp thứ sáu Quốc hội Khóa XIII, Đại biểu Đặng Thị Kim Liên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phản ánh về một số vướng mắc trong việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định
29/04/2014 11:02

Ảnh minh hoạ

Thứ nhất, Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2010 - 2011; trong khi đó, khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có hiệu lực từ học kỳ II năm học 2010 - 2011 và quy định, không được giải quyết và truy lĩnh tiền cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học trước thời điểm người học gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan. Như vậy, người học sẽ không được hưởng các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định ở học kỳ I năm học 2010 - 2011.

Thứ hai, thời gian qua, do một số cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP đã triển khai không kịp thời Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, dẫn đến việc xác nhận cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí học tập không đúng quy định, xác nhận dồn 2 học kỳ (học kỳ I, II năm học 2012 - 2013). Điều này dẫn đến việc người học không được hưởng các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập của học kỳ I năm học 2012 - 2013.

Thứ ba, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP, tuy nhiên hiện nay tại địa phương còn tồn đọng khá nhiều hồ sơ đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP chưa được giải quyết.

Để người học thuộc nhóm đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP, Đại biểu Đặng Thị Kim Liên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm các trường hợp nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Đại biểu Đặng Thị Kim Liên như sau:

Về thời điểm được hưởng cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2011) quy định, thời điểm được hưởng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ 1/7/2010 (theo đúng thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định 49/2010/NĐ-CP). Do vậy, người học được hưởng các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ I năm học 2010 - 2011.

Về việc các cơ sở đào tạo không kịp thời xác nhận cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí; về truy lĩnh tiền miễn, giảm học phí, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nhận được phản ánh về việc một số cơ sở đào tạo chậm xác nhận vào đơn đề nghị miễn, giảm học phí của sinh viên, hoặc xác nhận một lần vào cuối học kỳ. Đây là việc làm không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4744/BGDĐT-KHTC ngày 24/7/2012 yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đúng các quy định tại Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi và thống nhất với Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương cho truy lĩnh tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2010 - 2011 đối với người học đã nộp đầy đủ hồ sơ cấp bù miễn, giảm học phí và chi phí học tập trước 31/12/2012, nếu người học có lý do khách quan dẫn tới việc nộp chậm hồ sơ đề nghị được miễn, giảm.

Về việc tồn đọng khá nhiều hồ sơ thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP chưa được  giải quyết, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 74/2013/NĐ-CP, trong đó sẽ có hướng dẫn cụ thể để giải quyết các hồ sơ tồn đọng tại các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ trước ngày 1/9/2013.

Chinhphu.vn