In bài viết

Sẽ rà soát, sửa đổi các định mức xây dựng

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Tiến Dũng (Lào Cai) hỏi, trong công tác đổ bê tông xà dầm, giằng nhà không có định mức máy vận thăng, vậy khi tính dự toán đối với công tác này có phải áp dụng thêm định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao không?

10/05/2021 18:02

Theo phản ánh của ông Vũ Tiến Dũng, định mức dự toán xây dựng công trình đối với công tác đổ bê tông bằng thủ công (bê tông tường, cột mã hiệu AF.12000 chiều cao ≤ 28m; bê tông sàn mái mã hiệu AF.12400; bê tông lanh tô mã hiệu AF.12500; bê tông cầu thang mã hiệu AF.12600) được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD có định mức máy vận thăng với hao phí 0,11 ca/1m3 bê tông. Tuy nhiên trong công tác đổ bê tông xà dầm, giằng nhà không có máy vận thăng.

Ông Dũng hỏi, trường hợp này khi tính dự toán đối với công tác đổ bê tông xà dầm, giằng nhà có phải áp dụng thêm định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do lỗi trong quá trình in ấn, định mức công tác đổ bê tông xà dầm, giằng nhà bằng thủ công ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng (mã hiệu AF.12300) thiếu thành phần hao phí máy vận thăng (như được nêu tại nội dung hỏi của ông Dũng).

Bộ Xây dựng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát và sẽ sửa đổi ban hành các định mức này trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Chinhphu.vn