In bài viết

Sẽ sửa đổi mức chênh lệch thuế giữa túi lọc bụi và vải lọc bụi

(Chinhphu.vn) – Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Công ty CP Vinatro (Hà Nội) về bất hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu vải lọc bụi và túi lọc bụi, trên cơ sở đó kiến nghị với Bộ Tài chính đưa vào nội dung trình Chính phủ để sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

14/10/2018 08:02

Công ty CP Vinatro (Hà Nội) chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm túi lọc bụi công nghiệp bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Công ty chủ yếu nhập khẩu sản phẩm vải lọc bụi có chất liệu polyester, sợi thủy tinh, nomex, polypropylene và nhiều chất liệu khác, được cấu tạo 3 lớp và được xét vào mục vải không dệt, Chương 56, nhóm 56.02 hoặc 56.03, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 12% theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công ty cũng nhập khẩu một số đơn hàng về vải dệt có chất liệu sợi thủy tinh hoặc polypropylene dạng dệt có tráng phủ màng PTFE hoặc polyester dạng cuộn và được áp vào Chương 56, nhóm 56.03 với lý do là vải dùng cho mục đích kỹ thuật nhưng dạng cuộn.

Tất cả sản phẩm vải lọc nêu trên, Công ty đều sử dụng vào mục đích kỹ thuật may túi lọc, được lắp đặt trong hệ thống lọc bụi, máy ép khung bản, máy lọc không khí. Công ty nhập khẩu các loại vải trên, cắt ngắn theo kích thước túi khách hàng yêu cầu, sau đó gia công may thành phẩm tại nhà máy ở tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên, Công ty CP Vinatro gặp khó khăn về cạnh tranh thương mại, những công ty nhập khẩu túi nguyên chiếc hoặc cùng loại vải như của Công ty CP Vinatro, được cắt ngắn, không phải dạng cuộn, có cùng loại vải, chất liệu, dạng dệt hoặc không dệt, khi nhập khẩu được áp vào Chương 59, nhóm 59.11, mã số 59119090 hoặc 59114000 được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Vinatro đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vướng mắc nêu trên.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Công ty về bất hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu (vải lọc bụi tại mã số thuộc nhóm 56.02 và 56.03 là 12%) và thuế suất thuế nhập khẩu thành phẩm (túi lọc bụi tại mã số thuộc nhóm 59.11 là 0%), trên cơ sở đó kiến nghị với Bộ Tài chính đưa vào nội dung trình Chính phủ để sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, bảo đảm nguyên tắc áp dụng mức thuế tại Điều 10 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 - Thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu thấp hơn thuế suất thuế nhập khẩu thành phẩm.

Chinhphu.vn