In bài viết

Sẽ xem xét điều chỉnh đợt 3 lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân

(Chinhphu.vn) - Kết thúc đợt 1 và đợt 2 lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có trên 95% diện tích có nước gieo cấy. Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tùy thực tế nhu cầu sử dụng nước, sẽ xem xét điều chỉnh đợt 3 lấy nước để bảo đảm tiết kiệm nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

19/02/2021 16:49

Theo Tổng cục Thủy lợi, đợt 1 và đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã được thực hiện đúng kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại diện tích có nước toàn vùng là 497.767ha, đạt 95,3% diện tích gieo cấy.

Trong đó, hầu hết các địa phương đã lấy nước đạt 100% kế hoạch hoặc chỉ còn lại một số diện tích cấp nước từ nguồn không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện.

Đến thời điểm này nhiều địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước gieo cấy đã đủ nước gieo cấy vụ Đông Xuân. Ảnh: VGP

Riêng Thành phố Hà Nội đạt 85,4% kế hoạch, trong đó các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, thị xã Sơn Tây có nguồn nước lấy từ sông Hồng qua hệ thống thủy lợi Phù Sa đang ở mức thấp từ 61-77%.

Tổng cục Thủy lợi cho biết, theoThông báo số 8278/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian lấy nước đợt 3 sẽ bắt đầu từ 0h ngày 22/2 đến 24h ngày 27/2/2021 (6 ngày), mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây được duy trì từ 2,5 m trở lên.

Theo Tổng cục Thủy lợi, tùy thực tế nhu cầu sử dụng nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét điều chỉnh đợt lấy nước để bảo đảm tiết kiệm nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch; đồng thời tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

Thực hiện các biện pháp gia cố bờ vùng, bờ thửa, khẩn trương làm đất để giữ nước trên ruộng, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.

Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng để điều hành công tác lấy nước phù hợp với thực tế.

Kịp thời báo cáo nhu cầu sử dụng nước trong Đợt 3, phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về bộ phận thường trực của Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo phương án điều chỉnh lịch điều tiết nước.

Toàn Thắng