In bài viết

Shipper giao hàng có được hỗ trợ khó khăn?

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Nguyễn Ngọc Tùng (tỉnh Đồng Tháp) làm shipper giao hàng thông qua ứng dụng công nghệ của các sàn thương mại điện tử Shopee, Sendo... hiện nay tại địa phương ông đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19. Trong khoảng thời gian này ông được Công ty cho nghỉ việc không hưởng lương.

01/10/2021 08:20

Ông Tùng được biết, theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg có hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhưng khi ông liên hệ với Công ty thì Công ty báo lại là phải có quyết định tạm dừng hoạt động của Chính quyền sở tại thì Công ty mới hỗ trợ cho người lao động. Trong khi đó thời gian này Công ty vẫn hoạt động bình thường, các địa phương lân cận lại cấm không cho các shipper vào địa phương của họ để giao hàng, thậm chí còn xử phạt các shipper vi phạm quy định phòng chống dịch là đi giao hàng không thiết yếu. Do vậy, Công ty mới cho nhân viên nghỉ việc không lương cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội mới đi làm lại.

Ông Tùng hỏi, trường hợp của ông có được hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có quy định về chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, cụ thể:

Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Đề nghị ông Tùng căn cứ những quy định trên, nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ thì thông báo đến người sử dụng lao động tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 15, 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ để được hỗ trợ.

Chinhphu.vn