In bài viết

Sĩ quan quân đội nghỉ hưu đăng ký khám bệnh ở cơ sở nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hà Trung là thượng tá quân đội về hưu. Ông Trung hỏi, ngoài trung tâm y tế tuyến huyện thì ông còn được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế nào khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh? ông có thể đăng ký tại Bệnh viện Quân y 108 không?

05/04/2024 14:20

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Quy định số 17-QĐ/TU ngày 12/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quy định đối tượng quản lý Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh; Hướng dẫn liên ngành số 3241/HDLNSYT-BHXH ngày 13/12/2023 của Sở Y tế và BHXH tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:

Trường hợp ông đang sinh sống và lĩnh lương hưu tại tỉnh Bắc Ninh ông được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế sau:

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

- Bệnh viện tuyến huyện và tương đương;

- Bệnh Viện Quân y 110;

- Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (nếu ông nghỉ hưu trước ngày 15/6/2020);

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (nếu ông đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh).

Trường hợp ông đang sinh sống và lĩnh lương hưu tại tỉnh ngoài, đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH tại tỉnh đó để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn