In bài viết

Sinh con ở địa phương khác hưởng BHYT như thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Ngân làm việc tại tỉnh Hưng Yên, có hộ khẩu tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đăng ký BHYT tại Bệnh viện huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Bà Ngân hỏi, bà có thể sinh con theo chế độ BHYT tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương được không? Tỷ lệ hưởng BHYT thế nào và có cần xin Giấy chuyển viện không?

22/10/2017 08:02

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Hải Dương trả lời như sau:

Trường hợp bà Lê Thị Ngân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, nếu Bệnh viện Phụ sản Hải Dương xác định bà Ngân nhập viện trong tình trạng cấp cứu, BHXH tỉnh Hải Dương sẽ bảo đảm quyền lợi BHYT cho bà Ngân theo mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT (mức hưởng được xác định tại ký tự thứ 3 trên mã thẻ BHYT).

Trường hợp bà Lê Thị Ngân tự đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương không trong tình trạng cấp cứu, sẽ được xác định là khám, chữa bệnh tự chọn. Nếu bà Ngân được Bệnh viện Phụ sản Hải Dương khám, chữa bệnh ngoại trú, bà Ngân sẽ tự thanh toán các khoản chi phí của đợt điều trị này. Nếu bà Ngân được Bệnh viện Phụ sản Hải Dương khám, chữa nội trú, bà Ngân được hưởng quyền lợi BHYT với tỷ lệ 60% của mức hưởng quyền lợi ghi trên thẻ BHYT (mức hưởng được xác định tại ký tự thứ 3 trên mã thẻ BHYT).

Trường hợp bà Lê Thị Ngân đến khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và xuất hiện yêu cầu phải chuyển viện thì việc chuyển viện sẽ do Bệnh viện huyện Ân Thi quyết định.

Chinhphu.vn