In bài viết

Sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ có được hưởng BHYT không?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Tường Vy (TPHCM) đăng ký khám BHYT ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM. Bà Vy hỏi, bà khám thai định kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ có được BHYT chi trả không? Sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ có được hưởng BHYT không? Có cần giấy chuyển tuyến không?

15/10/2021 10:02


Trường hợp vượt quá khả năng điều trị của Bệnh viện thì Bệnh viện sẽ hướng dẫn và chuyển tuyến KCB BHYT

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT, trường hợp người tham gia BHYT tự đi khám, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại Bệnh viện tuyến tỉnh và thực hiện đầy đủ thủ tục KCB BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh) thì được quỹ BHYT thanh toán:

 - 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT của bà.

 - Không được hưởng chế độ BHYT nếu đi KCB ngoại trú.

Như vậy, trường hợp bà đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất tự đi KCB không đúng tuyến tại Bệnh viện Từ Dũ (là cơ sở y tế tuyến tỉnh) và thực hiện đầy đủ thủ tục KCB BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh) thì được quỹ BHYT thanh toán:

-  Đi khám thai định kỳ (KCB ngoại trú): Không được hưởng chế độ BHYT;

- Sinh con (KCB nội trú): 100% chi phí KCB BHYT trong phạm vi chi trả của Quỹ BHYT và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT của bà. Tuy nhiên, vì bà đi KCB trái tuyến nên bà sẽ không được hưởng chế độ miễn cùng chi trả trong trường hợp bà đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm của những lần đi KCB đúng tuyến vượt quá 6 tháng lương cơ sở; Đồng thời phần chi phí cùng chi trả của bà khi đi KCB tại Bệnh viện Từ Dũ cũng không được tính tích lũy để xác định là điều kiện cấp Giấy chứng nhận không phải cùng chi trả trong năm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT, đề nghị bà đi KCB BHYT tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ (Bệnh viện Thống Nhất), trường hợp vượt quá khả năng điều trị của Bệnh viện thì Bệnh viện sẽ hướng dẫn và chuyển tuyến KCB BHYT cho bà theo quy định.

Chinhphu.vn