In bài viết

Sinh con thứ 3, xử lý kỷ luật thế nào?

(Chinhphu.vn) - Vợ của ông Lê Bá Chiến (Sơn La) là giáo viên, không giữ chức vụ quản lý, chưa là đảng viên. Vợ ông sinh con thứ 3, nhà trường đề nghị viết bản kiểm điểm và thực hiện kỷ luật với mức khiển trách theo quy định tại Khoản 9 Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và bị chậm nâng lương 6 tháng.

25/03/2022 14:02

Tuy nhiên, theo ông Chiến tham khảo thì không có quy định nào xử lý hay nghiêm cấm việc sinh con thứ 3. Ông Chiến hỏi, vợ ông sinh con thứ 3 có vi phạm pháp luật không? Nếu đúng thì căn cứ theo quy định nào?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp nêu trên nếu không thuộc một trong các trường hợp không vi phạm quy định về sinh con thứ 3 (quy định tại Nghị định số 18/2011/NĐ-CP và Nghị định số 20/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân số), còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Chinhphu.vn