In bài viết

Sinh con trong khi nghỉ phép, tính thời gian thai sản thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thu Hằng (Hải Phòng) hỏi, người lao động nghỉ phép trước sinh con, nếu sinh con trong thời gian nghỉ phép thì thời điểm nghỉ thai sản hưởng BHXH tính từ sau khi người lao động hết thời gian nghỉ phép (ngày 21/8/2021) hay căn cứ vào ngày trên giấy chứng sinh (ngày 16/8/2021)?

29/12/2021 07:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật BHXH quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Trường hợp người lao động sinh con vào ngày 16/8/2021, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của người lao động được tính từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 15/2/2022 (nếu người lao động sinh 1 con).

Chinhphu.vn